Hội Họa – Links

Đây là mấy links để giới thiệu:

1) Sưu tập tranh của gia đình

2) Phòng tranh Lạc Hồng. Trang Web này mình làm giúp bạn Trần Ngọc Điệp ở TP Hồ Chí Minh, chủ phòng tranh.

3) Mình có anh bạn thân tên Chu Thơm là họa sĩ. Đây là mấy bức tranh của Chu Thơm.

03/11/2008

4 thoughts on “Hội Họa – Links

  1. Chúc mừng anh Mẫn đã gia nhập thế giới WordPress Blog. Tôi vào xem trang của mình và thấy referrer Vũ Duy Mẫn hiện lên.
    Interface của blog này trông chuyên nghiệp hơn, tuy còn nhiều lỗi nhưng khá hơn yahoo360 hay wnblog.
    Congratulations…

    • Nếu có thời gian, bữa nào Dạ Thảo ghé phòng tranh Lạc Hồng chơi, chuyện trò với cô Điệp, chắc chắn cháu sẽ thấy thú vị và bổ ích.

      • Dạ, bây giờ còn bận bịu quá, khi nào sắp xếp được, nhất định cháu sẽ ghé một chuyến! Ngày xưa cháu cũng là một đứa mê hội họa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: