Viện Toán cao cấp Việt Nam

Tin Ngô Bảo Châu được nhận giải thưởng Fields năm 2010 làm nức lòng nhiều người Việt Nam, nhất là giới sinh viên và những người làm toán. Giáo dục Việt Nam nhân sự kiện này khuyến khích, động viên việc học, việc nghiên cứu khoa học là điều rất tốt và thiết thực, còn nếu Chính phủ lấy đó làm xuất phát điểm để đầu tư cho một Viện Toán cao cấp thì lại là một viêc cần xem xét.

Hôm nay đọc bài “GS Ngô Bảo Châu tiết lộ ‘bí mật’ của Viện Toán cao cấp” đăng trên báo Giáo duc Việt Nam (Thứ tư 18/01/2012), không thể không viết lại vài cảm nhận.

Continue reading

Chữ tín

Căn nhà chúng tôi mới chuyển vào ở vậy mà nay đã được gần sáu năm. Mái nhà – lọai mái bằng, lớp trên làm bằng chất liệu cao su –  thường sử dụng được từ 10 tới 20 năm. Biết chủ cũ làm mái mới đã năm bảy năm trước khi bán nhà, nên năm nay chúng tôi có kế họach làm mái mới.

Continue reading