Cáp Kim: ‘Nhà văn không nên giảng cho độc giả’

Thanh Huyền

Tác giả “Đợi chờ” quan niệm, viết văn tức là kể một câu chuyện. Nhưng người kể chuyện không nên hướng dẫn cho độc giả mà cần tôn trọng sự thông minh và khả năng thẩm thấu tác phẩm theo cách riêng của họ.

– Ông viết tiểu thuyết “Đợi chờ” từ nguồn cảm hứng nào?

– Cuốn sách dựa trên một câu chuyện có thật, nhưng tất nhiên không chính xác 100%. Vợ tôi biết nguyên mẫu nhân vật Khổng Lâm và cô y tá Mạn Na. Họ làm việc cùng một bệnh viện với bố mẹ vợ tôi. Và khi đến thăm bố mẹ vợ lần đầu tiên, tôi đã được nghe chuyện về họ.

Continue reading