Ba tuần về Việt Nam – Kỳ 1

Thường hai năm một lần cả nhà chúng tôi về thăm gia đình ở Việt Nam, hay đi vào tháng bảy là dịp các cháu nghỉ hè. Nay các cháu đã đi làm hoặc học đại học nên chúng tôi đi vào dịp cuối năm để được hưởng thời tiết tốt hơn.

25/12 chúng tôi rời New York, cần về Sài Gòn kịp dự lễ cưới đứa cháu.

Continue reading